Önemli Tarihler

Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi (Uzatıldı)
05 Ekim 2023
Bildiri Kabul İlanı
10 Ekim 2023
Kongre Tam Program İlanı
15 Ekim 2023
Kongre Kayıt Son Tarih
1 Kasım 2023